Període de sol·licitud de subvencions (únicament telemàtic)

del 22 de setembre al 14 d’octubre


RESPECTE AL PROCÉS DE SOL·LICITUD

• El beneficiari ha d’estar inscrit a l’activitat per assignar li la referència?

Sí, és important fer ho per garantir ne la plaça


• Si el sol·licitant no té targeta sanitària/DNI com pot obtenir l’IDCAT mòbil?

Cal identificar quins casos son i us adreceu a nosaltres per acompanyar vos i ajudar a la família


• Si el sol·licitant és un nen/nena/adolescent tutelat com es tramita la sol·licitud?

L’ha depresentar el tutor/a legal, amb les seves dades, adjuntant un certificat de guarda i indicant 0 € a la casella d’ingressos, sense autoritzar la consulta a Hisenda

• En quins casos de necessitats educatives especials s’amplia l’edat del sol·licitant?

Només en casos de discapacitat intel·lectual


• Hi ha continuïtat amb el Pla de Xoc?

No, des del Consorci, davant de la situació excepcional, han decidit no donar continuïtat aquest programa


• Com puc accedir a la subvenció si resideixo fora de Barcelona?

Només el cas de famílies amb infants o joves amb necessitats educatives especials poden sol·licitar la subvenció A l’apartat de documentació hauran d’adjuntar un certificat d’escolarització

• Cal que les famílies paguin la matrícula i les primeres quotes?

És molt recomanable que ho facin, sense superar el 40 % de l’import anual de l’activitat Si es resol favorablement el procediment ja podreu calcular les quotes en funció de l’import subvencionat


• L’import de subvencions el rep la família?

No, la família cedeix el dret de cobrament de la subvenció i l’import el rep l’entitat (fraccionat en dos pagaments)


• Si un beneficiari ha de fer quarantena, es conserva la subvenció?

Sí, en els casos que la baixa d’un beneficiari sigui temporal i pel Covid 19 no comptabilitzarà com a baixa i es mantindrà la subvenció

Us passem a continuació les dates més significatives del calendari : 

– 21 de setembre: Publicació de la convocatòria de subvencions

– 22 setembre – 14 d’octubre: Període de sol·licitud de subvencions

– 26 d’octubre a 6 de novembre: esmena de documentació de les sol·licituds desistides

– 19 de novembre: Comunicació de la resolució d’atorgament a les famílies (Enviament d’SMS)

– 19 de novembre a 4 de desembre: Al·legacions a la resolució

Referencias para BECA

NUMERO DE REFERENCIA/REGISTRO BECAS :

Referència Disciplina Anys de naixement

070101FBLIAC0001 Futbol onze 2003 a 2002

070101FBLIAC0002 Futbol onze 2007 a 2006

070101FBLIAC0003 Futbol onze 2005 a 2004

070101FBTIAC0001 Futbol set 2011 a 2010

070101FBTIAC0002 Futbol set 2013 a 2012

070101FBTIAC0003 Futbol set 2015 a 2014

070101FBTIAC0004 Futbol set 2009 a 2008