PROTOCOL INICI DELS ENTRENAMENTS I PARTITS AL CAMP DE

FUTBOL MUNICIPAL TEMPORADA 2020/2021

Tots els usuaris de la instal·lació tindran la obligació de complir aquest protocol així com qualsevol modificació que es faci depenent de la situació del COVID-19 i de les ordres d’àmbit estatal o autonòmic.

Entrenaments:

Accés a la instal·lació:

 1. L’entrada es farà per la porta on esta situada la oficina i la sortida per la porta on esta situat el Bar, per evitar aglomeracions evitar quedar-nos a l’entrada i sortida.
 2. Serà obligatori accedir amb mascareta i dur-la un cop dins fins a començar la practica esportiva. Abans d’entrar i al acabar l’entrenament es posarà solució hidroalcohòlica i es prendrà la temperatura caldrà mantenir la distancia de seguretat de 1,5 m en tot moment.
 3. Els entrenadors estaran 15 m abans de començar l’entrenament a la porta d’entrada per la gestió de cada grup, es prega ser puntuals.
 4. Els pares no podran accedir a la instal·lació per aquesta porta.

Jugadors:

 1. No es podrà accedir al terreny de joc fins que l’entrenador ho autoritzi.
 2. No es disposaran de vestidors pel que caldrà venir canviats/des de casa, menys les botes ja que no es podrà entrar al camp amb el mateix calçat que es porti del carrer.
 3. Hi haurà lavabos disponibles, on hi haurà solució hidroalcohòlica per rentar-se les mans abans i després de utilitzar-lo.
 4. Cada jugador tindrà que portar la seva ampolla d’aigua marcada amb el seu nom.
 5. Un cop finalitzada l’activitat l’entrenador acompanyarà a tot el seu grup fins a la porta de sortida, aquesta serà esglaonada.
 6. Cada quinze dies tots/es els Jugadors/es del Club hauran d’entrar al Portal del Federat de la FCF (Federació Catalana de Futbol) i declarar responsablement que en els darrers catorze dies no han tingut cap simptomatologia del COVID19 i no haver estat exposats a contagi (tràmit digital de pocs minuts). Sense aquest tràmit no es podrà ni entrenar ni jugar partits.

Representant del futbolista:

 1. Nomes podrà accedir un representant per jugador i la seva entrada serà per la porta del Bar.
 2. Tindran que complir totes les mesures d’aquest protocol.
 3. No es pot fumar en tot el recinte.
 4. Si en algun moment no es compleixen aquestes mesures els entrenaments es faran a porta tancada.
 5. Nomes podrà accedir a la zona de la graderia delimitada i en cap moment podrà entrar al terreny de joc ni al àrea de vestidors.

Oficines:

 1. Per accedir a la oficina per realitzar qualsevol tràmit es farà entrant per la porta del costat de les oficines i no podrà fer-ho mentre jugadors del Club estiguin esperant a entrar per el inicia els entrenaments.
 2. Sempre tindrà que anar amb la mascareta i posar-se solució hidroalcohòlica que es trobarà a l’entrada.
 3. Nomes podrà entrar una persona, per la qual cosa si ja es troba una persona dintre tindrà que sortir de la instal·lació i tornar a entra quan aquesta sortí.
 4. La sortida es farà per la mateixa porta de la entrada.

Partits:

 1. Els jugadors faran el mateix protocol que en els entrenaments.
 2. Es demana accedir a la instal·lació un màxim d’un acompanyant per jugador/a i abandona la mateixa escalonada un cop finalitzada l’activitat.
 3. Es podrà accedir a la instal·lació fins a cobris l’aforament.
 4. Evitem les aglomeracions i agrupar-nos en un mateix espai.
 5. El Club es reserva el dret a deixar la instal·lació sense públic si no es pot garantir el compliment de les mesures d’aquest protocol.
 6. Els equips locals i visitants disposaran d’un vestidor on únicament servirà per accedir al servei i per a deixar les pertinences dels membres de l’equip. Únicament el Delegat/da de l’equip disposarà la clau i serà el responsable de complir les mesures.
 7. La resta d’accions de l’equip (convocatòria, xerrada, etc.) és realitzaran a espais exteriors de la zona de vestidors i terreny de joc.

Entrenadors:

 1. Han de seguir la mateixa normativa que els jugadors.
 2. Gestionaran les entrades i sortides del seu equip.
 3. S’ocuparan de que cos tècnic i jugadors del equip compleixin la normativa.
 4. Cada quinze dies tots/es els Jugadors/es del Club hauran d’entrar al Portal del Federat de la FCF (Federació Catalana de Futbol) i declarar responsablement que en els darrers catorze dies no han tingut cap simptomatologia del COVID19 i no haver estat exposats a contagi (tràmit digital de pocs minuts). Sense aquest tràmit no es podrà ni entrenar ni jugar partits.