Col·laboradors

colaboracions-entitats-cd-carmel

COL·LABORACIONS AMB ENTITATS I ASSOCIACIONS

Cultural Deportiva Carmelo té com a objecte, no només el foment de la pràctica esportiva entre els joves del barri, sinó també el desenvolupament d’una labor social en l’entorn, en associació amb d’altres entitats d’índole esportiva i social i amb l’objectiu comú de millorar l’oferta en aquests àmbits per a les famílies del barri.

Per assolir aquesta fita, en l’actualitat és present en diverses meses de treball, tal com Consell de Barri i Temps de Barri. Tant mateix i donat que el Complex Esportiu El Carmel és l’única instal·lació municipal destinada per a la pràctica del futbol de que disposa el barri, es pretén que tots els nens i joves, amb independència dels recursos econòmics amb que hi comptin les seves famílies, puguin accedir a la pràctica de l’esport, alhora que s’està treballant per a aconseguir més beques i subvencions que amb els que es compten en l’actualitat per les famílies amb pocs recursos.

CONSELL DE BARRI

Cultural Deportiva Carmelo és l’entitat esportiva present en les Comissions Periòdiques de Seguiment del Consell de Barri, en les que hi participen diversos agents de representativitat que configuren el teixit social del barri (associacions veïnals, partits polítics, entitats d’oci, associacions de pares i mares de centres educatius, etc.), i on es treballa sobre diversos eixos fonamentals (serveis a les persones i equipaments, espai públic, comerç i ocupació, convivència i associacionisme i participació), per tal de poder establir un Pla de futur satisfactori i que respongui a les necessitats reals del Carmel.

TEMPS DE BARRI, TEMPS EDUCATIU ESPORTIU

Cultural Deportiva Carmelo participa en aquest projecte d’investigació-acció participativa, amb l’objectiu de contribuir a millorar l’oferta existent de l’educació no formal, a través del foment de l’esport dels nens i joves del barri fora de l’horari escolar.

FEM EQUIP, FEM CIUTAT

De l’associació entre l’Institut Barcelona Esports i Fundació F.C.Barcelona, neix el projecte Fem Equip, Fem Ciutat, projecte destinat a fomentar una tasca educativa basada en l’esportivitat i el joc net dins el programa esportiu de les entitats, i en el que hi participa Cultural Deportiva Carmelo

SPORT SOLIDARI INTERNACIONAL (I.E.S.)

Cultural Deportiva Carmelo participa en el projecte de beques i subvencions que atorga aquesta entitat, en l’afany compartit de difondre la pràctica de l’esport. Així mateix, acull nens i nenes que provenen de l’I.E.S.

Comparteix!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone